Opłaty startowe

ZAPISY
Zapisów należy dokonać poprzez system zapisów elektronicznych prowadzonych przez STS Timing

Na czas zawodów prosimy o wykupienie ubezpieczenia we własnym zakresie.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia.
W celu zgłoszenia na imprezę, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

ZAPISZ SIĘ NA CROSS DUATHLON

OPŁATY STARTOWE

Opłat dokonuje się na konto bankowe Stowarzyszenia TTKF Sport Adventure:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
44958800047102222020000010

 

Uczestnicy Cross Duathlon w ramach opłaty startowej otrzymują:
– numer startowy z chipem
– posiłek po zawodach
– pomiar czasu
– oznaczone trasy
– zabezpieczenie medyczne i ratownicze
– ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów
– medal pamiątkowy
– nagrody finansowe i rzeczowe dla uczestników na zasadzie loteryjnej oraz puchary dla najlepszych

1) 60 zł (SZTAFETA 2-osobowa 100 zł) – koszt uczestnictwa w zawodach, pod warunkiem uiszczenia opłaty do 15.04.2018 (decyduje data księgowania wpłat w systemie płatności), zawodnik musi być zgłoszony do zawodów poprzez zapisy elektroniczne i dokonać opłaty startowej w formie przelewu
2) 70 zł (SZTAFETA 2-osobowa 110 zł) – koszt uczestnictwa w zawodach, pod warunkiem uiszczenia opłaty do 31.05.2018 (decyduje data księgowania wpłat w systemie płatności), zawodnik musi być zgłoszony do zawodów poprzez zapisy elektroniczne i dokonać opłaty startowej w formie przelewu
3) 80 zł (SZTAFETA 2-osobowa 120 zł) – koszt uczestnictwa w zawodach, pod warunkiem uiszczenia opłaty do 31.07.2018 (decyduje data księgowania wpłat w systemie płatności), zawodnik musi być zgłoszony do zawodów poprzez zapisy elektroniczne i dokonać opłaty startowej w formie przelewu poprzez system płatności
4) 100 zł (SZTAFETA 2-osobowa 140 zł) – koszt uczestnictwa w zawodach dla osób zgłoszonych po 31.07.2018. Zawodnik może być zgłoszony poprzez zapisy elektroniczne lub dokonać rejestracji w dniach 14-15.09.2018 w Biurze Zawodów
4) W przypadku płatności przelewem po 15.09.2018 wymagane jest okazanie w Biurze Zawodów dowodu wpłaty. W dniach 21 – 22.09.2018 płatność wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty wpisowe zawierają stawkę VAT. Faktury VAT za opłatę startową wystawiane będą po imprezie na życzenie uczestnika.
Ilość uczestników jest ograniczona ze względów technicznych i wynosi maksymalnie 200 osób.

Konto bankowe do wpłaty za opłaty startowe:
TKKF Sport Adventure
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
44958800047102222020000010

z dopiskiem: imię, nazwisko, Duathlon Duszniki-Zdrój
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty wpisowe zawierają stawkę VAT. Faktury VAT za opłatę startową wystawiane będą po imprezie na życzenie uczestnika.
Ilość uczestników jest ograniczona ze względów technicznych i wynosi maksymalnie 300 osób.

LISTA STARTOWA

W każdym momencie można sprawdzić aktualizowaną listę zgłoszeń do Cross Duathlonu

Partnerzy

Zamknij menu