Program zawodów

ORGANIZATOR:
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej SPORT ADVENTURE
ul. Sienkiewicza 7/1    57-330 Szczytna   NIP 8831864351
REGON 368283607
Strona internetowa: www.duathlonduszniki.pl
Kontakt w sprawie Cross Duathlonu:
Jakub Biernacki
tel. + 48 512 434 124
e-mail: duathlonduszniki@gmail.com

Piątek 21 września 2018, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, Zdrojowa 8, Duszniki-Zdrój
16:00 – 19:00 – zapisy, odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów

Sobota 22 września 2018, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, Zdrojowa 8, Duszniki-Zdrój
07:30 – 9:30 – zapisy, odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów, wprowadzanie rowerów do strefy zmian
10.15 – zamknięcie strefy zmian oraz odprawa zawodników
10:30 – otwarcie sektora startowego, oficjalne otwarcie imprezy
11.00 – start Cross Duathlonu (oba dystanse razem)
12:30 – rozpoczęcie korzystania z grilla przez uczestników Cross Duathlonu
14.00 – 15.00 – dekoracje Duathlonu, dokładna godzina zostanie podana po zakończeniu zawodów
14:00 – 15:00 – wydawanie rowerów ze strefy zmian
14:30 – zamknięcie trasy
Program imprezy może ulec zmianie, o czym organizator powiadomi uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian minutowego programu imprezy wynikających ze specyfiki zawodów sportowych.

BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów będzie mieściło się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Zdrojowa 8, Duszniki-Zdrój
Biuro będzie czynne w piątek 21.09.2018 r. 16:00 – 19:00, a następnie w sobotę 22.09.2018 (dzień zawodów)w godzinach 08:00 – 16:00.
W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Cross Duathlon Duszniki-Zdrój 2018

Partnerzy

Zamknij menu